وضعیت سرورها

وضعیت پینگ سرورهای مگاپینگ

تو این صفحه می‌تونید پینگ سرورها رو ببینید، با آرشیو وضعیت پینگ روزهای قبل.
• پینگ سرورها هر سه ساعت یکبار آپدیت میشه.

زمان: