خرید اکانت

خرید اکانت

قیمت کل: 10000 تومان

مدت اعتبار اکانت رو مشخص کنید.

1 ماهه
3 ماهه
6 ماهه
12 ماهه

با خرید یک ساله، 1 ماه هدیه دریافت میکنید.

نوع اکانت

پلن پایه
پلن گلد
پلن DNS

دسترسی کامل به اپلیکیشن ویندوز و اندروید + سرویس DNS

اطلاعات اکانت

روش پرداخت

تعداد کاربران
1 کاربره
2 کاربره
درگاه پرداخت
درگاه پرداخت پی
درگاه پرداخت زیبال